Ερώτηση του Γ. Αποστολάκου για το ΤΕΙ Σπάρτης.


  ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ για την  έλλειψη διοικητικού προσωπικού στο Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ στη Σπάρτη .

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την παντελή έλλειψη διοικητικού προσωπικού στο Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ στη Σπάρτη .

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

 

Το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα την Σπάρτη ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής και ερευνητικής εργασίας, γεγονός που έχει οδηγήσει εκατοντάδες νέα παιδιά από ολόκληρη την Ελλάδα να το επιλέξουν για τις σπουδές τους.

Παρά λοιπόν την ανοδική πορεία του Τμήματος εντοπίζονται προβλήματα στη λειτουργία του. Συγκεκριμένα η παντελής απουσία διοικητικού προσωπικού που να έχει οργανική θέση και να απασχολείται στο Τμήμα. Καθίσταται λοιπόν επιβεβλημένη, άμεσης ανάγκης και αντίστοιχης προτεραιότητας η πρόσληψη και τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων, εν όψει μάλιστα της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός

 

  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με σκοπό τη συντομότερη δυνατή πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στο Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα την Σπάρτη; 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Γρηγόριος Αποστολάκος

 

 

 


To Aρθρο αυτό αναγνώστηκε 4862 φορές  (Εως 9/10/2010, 4:00 μμ. Powered by web1counter , Urchin Software and Google Analytics).