Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ.


ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012