Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 18η Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο  Περί μεταφοράς – τοποθέτησης και τρίμηνης μίσθωσης μηχανήματος διαχείρισης σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων του Δήμου (εξ αναβολής)

Εισηγητής: ο κ.Δήμαρχος

2ο  Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου  οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

3ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών που απαιτούνται για «Στείρωση αδέσποτων ζώων, προμήθεια εμβολίων, αντιπαρασιτικών και λοιπών φαρμάκων, αγορά κυνοτροφών, πρόσθετες αμοιβές»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

4ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

5ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας εντύπων για τις λειτουργικές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

6ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες  των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

7ο  Περί ψήφισης πίστωσης για «προβολή – δημοσιότητα – ενημέρωση δημοτικών θεμάτων»

Εισηγητής  ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

8ο Περί λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2012 (οριοθέτηση, καθορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολή τελών κ.λ.π.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

9ο Περί επιβολής τέλους καθαριότητας Εμποροπανήγυρης  Μυστρά έτους 2011 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

10ο Περί χορήγησης αδειών κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, αδειών συμμετοχής σε εμπόρους κ.λ.π. και επιβολής σχετικού τέλους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 - τροποποίησης τεχνικού προγράμματος

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Iωάννης Καρμοίρης

12ο Περί εγκρίσεως μελέτης της έργου «κατασκευή παραπηγμάτων – ηλεκτρολογική εγκατάσταση εμποροπανήγυρης Μυστρά – ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

13ο  Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία στην Τ.Κ. Καρυών»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

14ο  Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου «κατασκευή τσιμενταυλάκων στην Τ.Κ. Μαγούλας», και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

15ο  Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου «διαμόρφωση προαύλιου χώρου σχολείου Μαγούλας», και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

16ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού σχολείου Βασαρά», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

17ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

18ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας λαμπτήρων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

19ο Περί καταγγελίας μισθώσεων και άσκησης αγωγών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σπάρτης κατά μισθωτών καταστημάτων της λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

20ο  Περί αγοράς ακινήτου για χρήση αμαξοστασίου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος