Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Υποδομές.


Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δημοπράτησε τo έργo

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΟΥΒΕΣ – ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ".

Δημοπρατήθηκε  την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  το έργο «Αποκατάσταση δρόμου Γούβες – Αγ. Ανδρέας » με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ.

Η μελέτη προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση τμήματος του δρόμου Γούβες – Άγιος Ανδρέας του Δήμου Ευρώτα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Αδαμαντία Τζανετέα επισήμανε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και γενικότερα των αγροτικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που αποτελεί την βάση της ανάπτυξης στην περιοχής μας.