Έργα στο ΕΣΠΑ 2007-2013


Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €

8/7/2012

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €

Ειδικότερα,

«Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς Δήμου Μονεμβασιάς Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 550.000,00 € με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Μονεμβασιάς.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου σε οικόπεδο επιφάνειας 1.053,40 τ.μ που βρίσκεται εντός του οικισμού "Γέφυρα" Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς του Δήμου Μονεμβασιάς. Το συγκρότημα με συνολικό εμβαδό 284 τ.μ., θα κατασκευαστεί συμβατικά αποτελείται από δύο ορθογώνια κάθετα τοποθετημένα μεταξύ τους ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Το κτίσμα θα είναι ισόγειο και θα πραγματοποιηθεί φύτευση του περιβάλλοντα χώρου. Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας και τους απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους όπως αίθουσα αναμονής, πολλαπλών χρήσεων, WC, κουζίνα, χώροι ανάπαυσης. Σε όλους τους χώρους προβλέπεται άνετη πρόσβαση και παραμονή για Α.μ.Ε.Α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων προβλέπονται δύο όμοιοι - ενοποιημένοι χώροι αναψυχής - παιχνιδιού και χώροι στάθμευσης σε τέτοιο σημείο που να εξασφαλίζεται η ασφάλεια στα νήπια.

«Νέο Νηπιαγωγείο Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δήμου Μονεμβασιάς Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 550.000,00 € με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Μονεμβασιάς.

Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας, σε οικόπεδο με εμβαδόν 3.212,75 m², εντός του σχεδίου πόλης και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο 7. Το κτίσμα θα είναι ισόγειο και θα πραγματοποιηθεί φύτευση του περιβάλλοντα χώρου. Το συγκρότημα με συνολικό εμβαδό 290 τ.μ., θα κατασκευαστεί συμβατικά αποτελείται από δύο ορθογώνια κάθετα τοποθετημένα μεταξύ τους ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Η κατασκευή περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας και τους απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους όπως αίθουσα αναμονής, πολλαπλών χρήσεων, WC, κουζίνα, χώροι ανάπαυσης. Σε όλους τους χώρους προβλέπεται άνετη πρόσβαση και παραμονή για Α.μ.Ε.Α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων προβλέπονται δύο όμοιοι - ενοποιημένοι χώροι αναψυχής - παιχνιδιού και χώροι στάθμευσης σε τέτοιο σημείο που να εξασφαλίζεται η ασφάλεια στα νήπια.