Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης.


     Σύμφωνα με την απόφαση Φ80000/10255/334 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται η διαδικασία υπαγωγής των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

      Συγκεκριμένα, παρέχεται δικαίωμα υπαγωγής έως δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από την κατηγορία που οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά και αφορά μόνο όσους είναι οικονομικά ενήμεροι (είτε καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους, είτε τηρούν τους όρους της ρύθμισης στην οποία έχουν υπαχθεί). Αν πάψουν να είναι ενήμεροι, επανέρχονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν υποβάλουν την αίτηση. Εκπίπτουν του δικαιώματος της επιλογής όσοι είναι ασφαλισμένοι προαιρετικά στον ΟΑΕΕ.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ και η διάρκεια ισχύος είναι έως 31/12/2014. Από 1/1/2015 οι ασφαλισμένοι θα επιστρέφουν στην αρχική κατηγορία, ενώ μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης αρκεί να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ