Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


   

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας στα πλαίσια της δημιουργίας ενός Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών ιατρικής, οδοντιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής θεραπεία (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία κλπ) σε άτομα που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, καλεί όλους τους επαγγελματίες των ανωτέρω ειδικοτήτων να συμμετέχουν εθελοντικά παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στις παραπάνω ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Νομού μας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συνδράμουν το έργο της Π.Ε. Λακωνίας παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μέχρι 15-7-2012 στα κάτωθι τηλέφωνα:

27310 26243 τηλέφωνο Αντιπεριφερειάρχη