Επιμελητήριο Λακωνίας.


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση έγινε δεκτή η ανταπόκριση του κ. Πρωθυπουργού στα αιτήματα των Επιμελητηρίων για την παράταση των πυρόπληκτων δανείων.

Η ανακοίνωση που μας απεστάλη από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Μέσα στις επόμενες μέρες, με Υπουργική απόφαση θα δοθεί παράταση τριών (3) μηνών για να υποβληθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στους πυρόπληκτους που έχουν κάνει αίτηση αναστολής πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανείων τους.

Η συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση αφορά τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και πήραν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Εξετάζεται η επέκταση της συγκεκριμένης Υπουργικής απόφασης και σε αυτούς που δεν πήραν εγγυημένα δάνεια.»

Το Επιμελητήριο Λακωνίας θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ενημερώσει εγκαίρως τα μέλη του για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.