Κυνηγετικός Σύλλογος Σπάρτης.


Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σπάρτης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27-5-2012 στον Πολυχώρο «Πολιτεία» στην Πάτρα  η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της  Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κυνηγετικών Συλλόγων όλης της Πελοποννήσου και των νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης. Τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σπάρτης εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, κύριος Γιάννης Καρβουνιάρης, και ο αντιπρόεδρος, κύριος Γιώργος Κουρνιώτης, που ήταν και υποψήφιος στην ελεγκτική επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια αυτής και μέσα σε παραγωγικό κλίμα εγκρίθηκαν ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός έτους 2011 και ο προϋπολογισμού έτους 2012, καθώς επίσης συζητήθηκαν βασικά θέματα φιλοθηραματικής πολιτικής ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου αλλά και διάφορα θέματα των μελών.

Από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησε την Γενική Συνέλευση ήταν η ανάγκη επανεξέτασης της ύπαρξης και της λειτουργίας των καταφυγίων άγριας ζωής και ο επανακαθορισμός τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Επίσης, λόγος έγινε για την απαράδεκτη απαγόρευση του κυνηγίου της ορεινής πέρδικας στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στην περιοχή Ζήριας Κορινθίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία επήλθε βασιζόμενη σε αυθαίρετες εκτιμήσεις του πληθυσμού της.

Η Γενική Συνέλευση συμφώνησε ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη καταγραφής του πληθυσμού της ορεινής πέρδικας στην Πελοπόννησο και αποφάσισε ομόφωνα την εκπόνηση σχετικής μελέτης έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης των κατάλληλων και επιστημονικά τεκμηριωμένων διαχειριστικών μέτρων προστασίας, διατήρησης και ανάπτυξης του πληθυσμού της. Επίσης, αποφάσισε την εκπόνηση μελέτης εισαγωγής της πεδινής πέρδικας σε κατάλληλους βιοτόπους της Πελοποννήσου καθώς οι υφιστάμενες συνθήκες ενδείκνυνται για μια τέτοια προσπάθεια. Όσον αφορά τον αγριόχοιρο η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η λήξη της θήρας του στην Πελοπόννησο να συμπίπτει με την λήξη της θήρας του λαγού, δηλαδή την 10 Γενάρη από 31 Δεκεμβρίου που ήταν.

Αναλύθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το πρόγραμμα της βελτίωσης των βιοτόπων των θηραματικών ειδών καθώς και η αναγκαιότητα της οργανωμένης απελευθέρωσης των φασιανών  σε 2 - 3 κατάλληλους για το είδος βιοτόπους της Πελοποννήσου όπου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή και την εγκατάσταση των απελευθερωμένων θηραμάτων. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε το κρίσιμο θέμα της ρύθμισης του πληθυσμού των αρπάγων για το οποίο η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου έχει εκπονήσει σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετική μελέτη που τεκμηριώνει την διαχειριστική ανάγκη ρύθμισης του πληθυσμού τους. Μια μελέτη για την οποία πήρε τα εύσχημα από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου περιβάλλοντος πλην όμως κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα από την πολιτεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης παρίστατο ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπεύθυνος για θέματα θήρας, Δασολόγος κος Τοκατλίδης Αλέξανδρος, ο οποίος συμφώνησε με το πολύπλευρο έργο της Ομοσπονδίας, τις δράσεις και τους στόχους της και ανέδειξε την ανάγκη συνεργασίας.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε η κατανομή των κυνηγετικών αδειών της τελευταίας πενταετίας όπου είναι σαφές ότι η οικονομική κρίση της χώρας μας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους τους κυνηγούς. Επίσης, παρουσιάστηκε το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής την τελευταία πενταετία όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε σημαντικά η παράβαση της άσκησης της θήρας άνευ κυνηγετικής άδειας, γεγονός που οδήγησε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει ότι την νέα κυνηγετική περίοδο οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι πιο έντονοι και συνεχείς. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αγορά συμβατικών αυτοκινήτων για την αποτελεσματικότερη δράση και λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Τέλος πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας καθώς και της νέας ελεγκτικής επιτροπής. Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε κατά σειρά εκλογής αποτελείται από τους:  Μαρκόπουλο Κωνσταντίνο, Ρουμελιώτη Γεώργιο, Χριστοφόρου Ευάγγελο, Κατσίκα Γεώργιο, Αποστολίδη Γεώργιο, Πλούμπη Ανδρέα και Κάτρη Ευστάθιο.

Ο πρόεδρος κος Μαρκόπουλος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Κυνηγετικών Συλλόγων για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν τόσο στο πρόσωπό του όσο και στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με την καθολική αποδοχή του έργου του, τονίζοντας ότι «το κυνήγι όπως και πολλά άλλα πράγματα στην χώρα μας μπαίνει σε μια νέα εποχή. Οι κυνηγοί πρέπει να σταθούν δίπλα στις κυνηγετικές τους οργανώσεις καθώς ζούμε σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο ακυβέρνητο περιβάλλον που χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από όσους μπορούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις που τους ευνοούν και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας».