Επικαιρότητα - 19/1/2023


Περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης στο Δήμο Μονεμβασίας

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, άγνωστος/οι, προσποιούμενοι εργαζόμενους των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας, επιχείρησαν να εξαπατήσουν ιδιώτες (εργολάβους, προμηθευτές κ.λ.π) που παρέχουν εργασίες ή υπηρεσίες στο Δήμο Μονεμβασίας επικαλούμενοι, υπηρεσιακούς παράγοντες και εργαζομένους του Δήμου Μονεμβασίας, δήθεν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής τους. 

Η προσπάθεια εξαπάτησης έγινε αντιληπτή και τα περιστατικά ήρθαν σε γνώση της Ελληνικής Αστυνομίας.

===========