Κέντρο Πρόληψης Xρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Λακωνίας.


Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Λακωνίας ανακοινώνει την έναρξη δύο νέων δράσεων:

    1. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Γυθείου σε συνεργασία με το Κέντρο θα υλοποιήσει βιωματική ομάδα γονέων στο χώρο του Γυμνασίου κάθε Τετάρτη κατά τις ώρες 18.00-20.00 με έναρξη στις 21 Μαρτίου 2012. Θα υλοποιηθούν συνολικά οκτώ (8) δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με εκπαιδεύτρια-συντονίστρια την κα Καργάκου Αικατερίνη, Κοινωνική Λειτουργο-Επιστημονικό Στέλεχος.

Οι θεματικές οι οποίες θα αναπτυχθούν αφορούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών και εφήβων, τις σχέσεις στην οικογένεια, τα όρια στη συμπεριφορά τους, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την επικοινωνία στην οικογένεια και τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

    2. Στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης θα ξεκινήσει ομάδα φοιτητών νοσηλευτικής κατόπιν αίτησης ενδιαφέροντός τους. Ημερομηνία έναρξης είναι η Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, ώρα 17.30-19.30. Θα υλοποιηθούν συνολικά έξι (6) συναντήσεις.

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, με τρόπο συνδιαλλεκτικό και συμμετοχικό. Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη τόσο των εξαρτήσεων όσο και των επιβαρυντικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξαρτητική συμπεριφορά μέσω της γνώσης και της επεξεργασίας, καθώς και η διασυνδετική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής και σωματικής υγείας. Οι θεματικές οι οποίες θα αναπτυχθούν αφορούν την κοινωνία των υποκαταστάτων και εξαρτήσεων, την παρουσίαση των εξαρτησιογόνων ουσιών με παράλληλη προβολή ντοκιμαντέρ, άλλες μορφές εξαρτήσεων (π.χ. διαδίκτυο), τους επιβαρυντικούς ψυχολογικούς παράγοντες για τις εξαρτήσεις και τη διαχείριση αυτών, τη συννόσηση της χρήσης ουσιών με άλλες ψυχικές δυσκολίες και ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και τη διασυνδετική συνεργασία για την αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων.

Υπεύθυνη της εν λόγω δράσης είναι η κα Έφη Μπαρμπαγιάννη, Ψυχολόγος-Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου.