Επικαιρότητα - 8/6/2022


Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας στους Δήμους Ευρώτα & Ανατολικής Μάνης


ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ - Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τρεισήμισι (3,5) μηνών για κατεπείγουσες, εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας - πυρασφάλειας του Δήμου Ευρώτα. Δείτε αναλυτικά εδώ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου και δέκα οκτώ (18) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Δείτε αναλυτικά εδώ

========