Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 22η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί εγκρίσεως απόφασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011

Εισηγητές ο κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Κων/νος Γιαννουλέας

2ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Νικήτας Βλάχος

3ο Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση α’ βαθμιας τριμελούς επιτροπής (για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή λόγω μεταδοτικών ασθενειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

4ο Περί εγκρίσεως ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 παρ.2)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

5ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2012»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

6ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Σκωτία και Κνακίωνα και καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

7ο Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Αίθουσας Εκδηλώσεων Δήμου Μυστρά»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

8ο Περί εγκρίσεως 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο: «Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής περιοχών Χαρισίου Πλατανιστά Αγ.Ειρήνης Καλογωνιάς Ματαλέικων Νέου Κόσμου (Πράξη εφαρμογής επεκτάσεων σχεδίου πόλεως Σπάρτης περιοχών Καλογωνιάς Νέου Κόσμου και Ματαλέικων)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

9ο Περί έναρξης εργασιών του έργου «επισκευή πρώην Ειρηνοδικείου στο Δ.Δ. Γκοριτσάς» αναδόχου Κ/Ξ Δημ.Παπαδάκου – Ιωάν.Κερχουλά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

10ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «επισκευή πρώην Ειρηνοδικείου στο Δ.Δ. Γκοριτσάς» αναδόχου Κ/Ξ Δημ.Παπαδάκου – Ιωάν.Κερχουλά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

11ο Περί εγκρίσεως 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο «Δημοτική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

12ο Περί εγκρίσεως μελετών των έργων «αποχέτευση Καστορίου» προϋπολογισμού 571.200,00 € και «βιολογικός καθαρισμός Καστορίου» προϋπολογισμού 799.500,00 €.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

13ο Περί υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 του έργου «αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Καστορίου» προϋπολογισμού 1.370.700,00 €.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

14ο Περί εγκρίσεως της αριθ.4/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σπάρτης με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. Τροποποίηση της 8/2011 απόφασης»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

15ο Περί εγκρίσεως ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2012

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

16ο Περί εκλογής αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος