Αστυνομικό Δελτίο - θέματα Τροχαίας.


Εβδομαδιαία  δραστηριότητα  των Υφιστάμενων Υπηρεσιών της Αστυνομικής  Διεύθυνση Λακωνίας, σε θέματα Τροχαίας.

 

Η Δραστηριότητα των Υφιστάμενων Υπηρεσιών, της Αστυνομικής  Διεύθυνση Λακωνίας, σε θέματα Τροχαίας, για το  χρονικό διάστημα από 6-02-2012 έως και 12-2-2012, είναι:

Συνέβησαν  τρία  ( 03) τροχαία  ατυχήματα  με  αυτοκίνητα.

Ως συνέπεια, των ανωτέρω τροχαίων  ατυχημάτων, ήταν να τραυματιστούν :

Ένα  ( 01 ) άτομο   σοβαρά

Δύο  ( 02 )  άτομα  ελαφρά.

Βεβαιώθηκαν  οκτώ ( 08 ) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε αυτοκίνητα :

 Δύο   ( 02 )   για  μέθη  οδηγού.

 Έξι     ( 06 )  για  ταχύτητα.

Βεβαιώθηκαν συνολικά δύο ( 02 ) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε δίκυκλα:

Μία          ( 01 )  για  στέρηση  ασφαλιστηρίου

Μία           ( 01)  λοιπές παραβάσεις.