Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Υποδομές.


 Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 240 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.600.000 €.

 

15/2/2012


Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 2 υποέργα και αφορούν σε :

1ο υποέργο
• Αντικατάσταση των παλαιών αγωγών των δικτύων από αμίαντο ή σιδηροσωλήνες και όπου αυτοί υπάρχουν, με νέους από PE 3ης γενιάς στους
οικισμούς Κροκεών, Λεήμονα, Αγ. Ταξιαρχών, Περιστερίου, Φιλησίου, Αγ. Γεωργίου, Βρονταμά, Γράμμουσας και Σκάλας του νομού Λακωνίας, καθώς και τοπικές επεκτάσεις των δικτύων αυτών εντός των οικισμών.
• Σύνδεση των ανωτέρω στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα αγωγών από πλαστικούς σωλήνες 3ης γενιάς, που έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί.
• Αντικατάσταση δικτύων από τον κεντρικό αγωγό έως τις θέσεις στα φρεάτια των υφιστάμενων υδρομετρητών ιδιωτικών παροχών.
• Εξοπλισμός του δικτύου με επαρκή αριθμό δικλείδων, εκκενωτών, αερεξαγωγών, κλπ, για την εξασφάλιση λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Το μήκος των αγωγών ύδρευσης που πρόκειται να κατασκευαστεί είναι:
• Οικισμός Κροκεών – 7.366,50 m
• Οικισμός Λεήμονα – 2.752,15 m
• Οικισμός Αγ. Ταξιαρχών – 1.261,12 m
• Οικισμός Περιστερίου – 1.724,66 m
• Οικισμός Φιλησίου – 1.406,75 m
• Οικισμός Αγ. Γεωργίου – 1.969,07 m
• Οικισμός Βρονταμά – 7.164,48 m
• Οικισμός Γράμμουσας – 3.154,51 m
• Οικισμός Σκάλας – 8.203,14 m

Συνοψίζοντας ολοκληρώνεται το δίκτυο ύδρευσης για εννέα οικισμούς (9), με δίκτυα τα οποία τροφοδοτούνται από ανεξάρτητες δεξαμενές σε επτά (7) δίκτυα ύδρευσης, τα οποία είναι:
1. Δίκτυο Σκάλας από τη Δεξαμενή Σκάλας
2. Δίκτυο Βρονταμά από τη Δεξαμενή Βρονταμά
3. Δίκτυο Γράμμουσας από τη Δεξαμενή Γράμμουσας
4. Δίκτυο Αγ. Γεωργίου (το 50% του οικισμού τροφοδοτείται από τη δεξαμενή Αγ. Γεωργίου και 50% από τη δεξαμενή Περιστερίου)
5. Δίκτυο Λεήμονα από τη Δεξαμενή Λεήμονα
6. Δίκτυο Αγ. Ταξιαρχών από τη Δεξαμενή Λεήμονα μέσω διακλάδωσης
7. Δίκτυο Περιστερίου από τη Δεξαμενή Περιστερίου
8. Δίκτυο Φιλησίου από τη Δεξαμενή Περιστερίου

2ο Υποέργο : θα υλοποιηθεί επιμέρους υποέργο που συνίσταται στην αμοιβή εξειδικευμένου υπαλλήλου επίβλεψης των εκσκαφών, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη κατασκευάζεται δίκτυο αγωγών σκληρού πολυαιθυλενίου (HPDE) ύδρευσης 3ης γενιάς συνολικού μήκους περίπου 35.000 μέτρων, ονομαστικών διαμέτρων Φ75 έως Φ250. Παράλληλα με την τοποθέτηση των αγωγών θα τοποθετηθούν τα ειδικά τεμάχια υδροληψίας και σωλήνες ύδρευσης με αφετηρία τους κεντρικούς υδρευτικούς αγωγούς μέχρι και τους υδρομετρητές για την αντικατάσταση των υφιστάμενων παροχών. Συνδέσεις και εργασίες από τους υδρομετρητές έως τις οικίες, αποτελούν ιδιωτική δαπάνη.

Μετά το πέρας των προβλεπόμενων εργασιών θα παραδοθεί στον Κύριο του Έργου πλήρες δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης αποτελούμενο από τελευταίας τεχνολογίας υλικά κατά το ΕΝ 12201/2003.