Επικαιρότητα - 2/3/2022


Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς διάθεση και ενοικίαση ελαιοπερίβολων και λοιπών αγροτικών κτημάτων από την Ν.Μ Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 6/23-2-2022 (Θέμα 6ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν Λακωνίας, η Ν.Μ. Σπάρτης διαθέτει προς αξιοποίηση και ενοικίαση ελαιοπερίβολα και λοιπά ασκεπή κτήματα στην περιοχή του Αφισσού Σπάρτης κληρονομιά Συνοδινού, καθώς και στα πέριξ του Νοσοκομείου για μακροχρόνια μίσθωση ως ακολούθως:


Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στην Κεντρική Γραμματεία του Νοσοκομείου και εναλλακτικά στο e-mail: info@hospspa.gr μέχρι την Παρασκευή 11/3/2022 και ώρα 14:00 και να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 27310-93195, αρμόδιος κ. Αντώνιος Καράμπελας προκειμένου να τους υποδειχθούν τα ανωτέρω ελαιοπερίβολα και λοιπά κτήματα και να συζητηθούν οι όροι μίσθωσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ

======