Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Υποδομές.


 

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τo έργo :  " ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ".Με την υπ΄ αριθμόν 336/6.2.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι " το έργο «Μουσικό Σχολείο Σπάρτης» με προϋπολογισμό 7.008.503,50 ευρώ.

Η παραπάνω Απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 384/2.11.2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης μετά από εισήγηση της Αντιπεριφεριεάρχη Λακωνίας κ. Αδαμαντίας Τζανετέα.

Η μελέτη προβλέπει την ανέγερση Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο) εντός οικοπέδου που βρίσκεται στην περιοχή Κλαδά του Δήμου Σπάρτης πλησίον του νεόδμητου συγκροτήματος του ΤΕΙ Σπάρτης.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου θα ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής της Σπάρτης αφού πλέον θα στεγάζονται σε ένα σύγχρονο κτίριο με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Διαμορφώνεται σε τρία βασικά τμήματα – λειτουργικές ενότητες, περιλαμβάνει συνολικά 35 άιθουσες διδασκαλίας μαζί με τα εργαστήρια, με συνολικό εμβαδό ορόφων 3.115,72 m2.
Το τμήμα 1 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες: τη διοίκηση, αίθουσες ατομικών μαθημάτων και τα εργαστήρια μουσικής παιδείας. Η δεύτερη πτέρυγα είναι επίσης τριώροφη και περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων, εργαστήρια μουσικής, την αίθουσα μουσικών συνόλων – χορωδίας και σε υπόγεια στάθμη αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων.
Στο κεντρικό τμήμα μεταξύ 1 & 2 προβλέπεται : η κεντρική είσοδος, το κλιμακοστάσιο, η Βιβλιοθήκη, το Κυλικείο – Τραπεζαρία και υπόστεγος χώρος.
Το τμήμα 2 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες : γραφεία, αίθουσες ατομικών μαθημάτων, ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής. Η δεύτερη πτέρυγα περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων και εργαστήρια γενικής παιδείας.
Το τμήμα 3 περιλαμβάνει την Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, αποθήκες, Η/Μ χώροι).