Δήμος Σπάρτης - Αυτοδιοίκηση.


 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

8/2/2012

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή Αγροτικού Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Αφυσσού και Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Κοκκινόρραχης».

 

Σε απάντηση της από 6/2/2012 επιστολής Σας, ενημερώνω το Σώμα για τα εξής: Πράγματι την 23/1/2012 κοινοποιήθηκαν στο Δήμο οι υπ’ αριθμ. 38/2011, 19/2011, 479/2009 και 186/2011 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως αντίστοιχα, που αφορούν τη γνωστή αντιδικία για το ΧΑΔΑ στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» Αφυσσού Δήμου Σπάρτης. Κατά της υπ’ αριθμ. 38/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης που έκανε δεκτή αγωγή των τριάντα (30) κατοίκων κατά του Δήμου Σπάρτης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο Δήμος Σπάρτης έχει ήδη ασκήσει έφεση ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου με ημερομηνία εκδίκασης τον Σεπτέμβριο του 2013.


Η υπ’ αριθμ. 479/2009 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, σύμφωνα με την από 16/5/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης επί αιτήματος προσωρινής διαταγής του Δήμου Σπάρτης, έχει απωλέσει την ισχύ της, διότι δεν είχε κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εντός ευλόγου χρόνου από της εκδόσεώς της, σύμφωνα με το τότε ισχύον άρθρο 699 παρ. 2 εδαφ. τελευταίο Κ.Πολ.Δ. Απ’ τη 16/5/2011 έως και την 23/1/2012 παρήλθε χρονικό διάστημα οκτώ (8) επιπλέον μηνών χωρίς να κοινοποιηθεί εκ νέου στο Δήμο η ανωτέρω απόφαση, ούτε και οι συνακόλουθες 277/2010 και 19/2011 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για σαφή κατά την άποψή μας ομολογία απώλειας της ισχύος τους απ’ τους αιτούντες, άλλως για την πλήρη αποδυνάμωσή τους. 

 

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 38/2011 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης που δικαίωσε του ενάγοντες κατοίκους, κοινοποιήθηκαν στο Δήμο μαζί με την ανωτέρω απόφαση και οι ανωτέρω αποφάσεις ασφαλιστικών, μέτρων με επιταγές συμμορφώσεως του Δήμου με το διατακτικό της 479/2009 αποφάσεως Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. Δηλαδή κοινοποιήθηκε την 23/1/2012 μία απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του 2009 που εξεδόθη την 31/8/2009, για την οποίαν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης απ’ την 16/5/2011 πιθανολόγησε ότι είχε από τότε απωλέσει την ισχύ της.

 

Κατά την άποψη του Δήμου, σαφώς και συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της 479/09 αποφάσεως Ασφαλιστικών Μέτρων κατ’ άρθρον 697 (ή και 698) Κ.Πολ.Δ. απ’ το Δικαστήριο της κυρίας Δίκης που είναι το Εφετείο Ναυπλίου, άλλως μεταρρύθμισής της. Είναι κοινός τόπος ότι η εναπόθεση των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Αφυσσού συνεχίζεται έως σήμερα, παρά τις άοκνες προσπάθειες του Δήμου να επιληφθεί εναλλακτικώς του όλου θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων, κάτι το οποίο δεν εξαρτάται απ’ το Δήμο Σπάρτης, αλλά πρωτίστως απ’ την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

Είναι γνωστές οι διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 29 Ν. 3852/2010 και του άρθρου 94 παρ. 25 Ν. 3852/2010. Κοινός τόπος επίσης είναι ότι η έστω και προσωρινή παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ, θα προκαλέσει άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία όλων των κατοίκων του Δήμου Σπάρτης, λόγω της επαπειλούμενης συσσώρευσης σε τεράστιες ποσότητες των απορριμμάτων του, της έντονης δυσοσμίας που αναδίδουν εξαιτίας της αποσύνθεσής τους, του επαπειλούμενου διασκορπισμού τους από τρωκτικά, σκύλους και γάτες και του ενδεχομένου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ανθρώπους (τυφοειδή πυρετού, δυσεντερίας, φυματίωσης κ.λ.π.) απ’ την παρουσία μυγών και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

 

Τα συμφέροντα του συνόλου των κατοίκων του Δήμου Σπάρτης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την κοινωνική τάξη και ευρυθμία και επιβάλλουν ως διαρκή κατάσταση ανάγκης, έως εξευρέσεως εναλλακτικής λύσεως (έγκριση και υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού) την προσωρινή χρήση του ΧΑΔΑ αφού η παύση λειτουργίας του, ανεξαρτήτως της νομιμότητος λειτουργίας του ή μη, θα έχει ως αποτέλεσμα σε πρώτη φάση τη συσσώρευση των απορριμμάτων του Δήμου στα σημεία όπου υπάρχουν κάδοι, σε δεύτερη φάση την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αυτών σε χώρους που λειτουργούν ως ανεξέλεγκτες χωματερές, σε τρίτη φάση το διασκορπισμό τους και σε τέταρτη φάση τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.

 

Συνεπώς υφίσταται κατάσταση ανάγκης για το Δήμο που του επιβάλλει προσωρινά να εξακολουθεί να κάνει χρήση του επίδικου ΧΑΔΑ ελλείψει εναλλακτικής πρότασης σταθμίζοντας τα συγκρουόμενα έννομα αγαθά και προκρίνοντας τη διαφύλαξη του μείζονος που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, έναντι του ελάσσονος που είναι η υποβάθμιση του ήδη πληγέντος από πλευράς περιβαλλοντικής άποψης ΧΑΔΑ.

 

Κοινός τόπος είναι επίσης ότι ο Δήμος Σπάρτης παρακολουθεί από κοντά όλες τις διαδικασίες που έχουν λάβει χώρα από πλευράς Περιφέρειας για την ολοκλήρωση και υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έχει κάνει πράξη σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων του, ενώ τέλος έχει αναλάβει και περαιτέρω δικές του πρωτοβουλίες επαφής με γνώστες του αντικειμένου.

 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι οποιεσδήποτε μεμονωμένες ενέργειες για την στοχευμένη αναζωπύρωση ενός ευαίσθητου θέματος που έχει να κάνει με την καθημερινή υγεία των δημοτών μας, σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα ολόκληρη, υποτιμούν το πρόβλημα, ελαχιστοποιούν τις διαστάσεις του και αποτυγχάνουν να υποβαθμίσουν την προσπάθεια αντιμετώπισής του από πλευράς Δήμου, η οποία είναι σοβαρή, υπεύθυνη και με μοναδικό άξονα προσανατολισμού της, την ενότητα της κοινωνίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των Δημοτών. Και βεβαίως εκθέτουν τους εμπνευστές τους που δεν βάλλουν κατά της Δημοτικής Αρχής αλλά και εναντίον δικών τους συμφερόντων.


 Ο Δήμαρχος Σπάρτης                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Σταύρος Αργειτάκος                           Xρήστος Α. Πλειώτας