Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 8η/2/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί απευθείας ανάθεσης μέρους των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012.

Εισηγητής ο κ.Κων/νος Βαρζακάκος

2ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις τοπικές κοινότητες Βουτιάνων και Καλυβίων Θεολόγου της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

3ο Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση Βορδόνιας»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

4ο Περί τροποποίησης της αριθ.440/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

5ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας εορταστικού στολισμού

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

7ο Περί παράτασης προθεσμίας προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Αλάιμπεη» του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Δημητρόπουλος

8ο Αυτοκινητόδρομος Λεύκτρο – Σπάρτη. Κατάργηση παράπλευρων διοδίων. Δημιουργία νέων κόμβων.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

9ο Περί του από 18-12-2011 εγγράφου της Παρέμβασης Πολιτών Σπάρτης με θέμα «Μελέτη βιοκλιματικής και αρχιτεκτονικής παρέμβασης στις οδούς Κ.Παλιολόγου και Λυκούργου Σπάρτης».

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

10ο Περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον αριθμό των μελών επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας)

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

11ο Περί ορισμού μελών της επιτροπής αποδόσεως τιμών

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

12ο Περί ορισμού μελών της επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

13ο Περί ορισμού μελών της επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων)

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

14ο Περί ορισμού μελών της επιστημονικής επιτροπής αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος