Θέματα Λακωνίας.


          Ανακοινώνεται από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κας Αδαμαντίας Τζανετέα ότι στις 9-2-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ θα γίνει η καταβολή της αποζημίωσης των επικειμένων και ηρτημένης εσοδείας, βάσει του 1ου πίνακα Επίταξης, των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν συμπληρωματικά για τη Βελτίωση  - Κατασκευή της Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης, τμήμα Σελλασία – Γέφυρα Κελεφίνας από ΧΘ 0-200 έως ΧΘ 9+278, στο Δήμο Σπάρτης (Δ.Δ Κλαδά) και στη Δημοτική Ενότητα Οινούντος (Δ.Δ. Σελλασίας, Βουτιάνων) του Νομού Λακωνίας.

          Η πληρωμή θα γίνει στους εναπομείναντες δικαιούχους σε αίθουσα του Διοικητηρίου Σπάρτης (2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου).

          Οι δικαιούχοι θα εισπράττουν την οφειλόμενη αποζημίωση αυτοπροσώπως  ή με νόμιμη εξουσιοδότηση επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και θα υπογράφουν σχετική Δήλωση – Απόδειξη. Για εισπραττόμενο ποσό 1.500 ευρώ και άνω, είναι απαραίτητη η φορολογική ενημερότητα.

          Ο πίνακας δικαιούχων έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λακωνίας.