Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τρίτη 7/2/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 30/27.12.2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού αυτού έτους 2012»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής χαρ.

2. «Περί εγκρίσεως των όρων μνημονίου μεταξύ της Ε΄ ΕΠΚΑ και του Δήμου Μονεμβασιάς, στα πλαίσια εκτελέσεως του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμποκάμπου – Πισταμάτων»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν..

3. «Περί οριστικής διακοπής εργασιών του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Τ.Δ. Παπαδιανίκων Δήμου Ασωπού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάν.

4. «Περί Συντάξεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου της Δ.Κ. Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

5. «Περί απευθείας ανάθεσης της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασιάς (για όσα δρομολόγια δεν καλύφθηκαν από τον σχετικό διαγωνισμό)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

6. «Περί Συγκροτήσεως και ορισμού μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής πνευματικού κέντρου καθώς και ανάπλαση του χώρου στο Ο.Τ. 170 (Μολάων)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

8. «Περί τροποποιήσεως του κανονισμού Αποχέτευσης στην Τ.Κ. Μονεμβασίας (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 49/2011)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης.

9. «Περί εγκρίσεως Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν..

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Ελίκας & Παντάνασσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

11. «Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

12. «Περί απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου στη θέση ΔΟΚΑΛΙ Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού και τον ορισμό μελών στην επιτροπή εκτίμησης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάν.

13. «Περί της αριθ. 1/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων, που αφορά «Προτάσεις για την ονοματοδοσία οδών στην Δ.Κ. Μολάων»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος Κολλιάκος Ιωάν. & Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων κ. Κοντοσταθάκος Ευθ.

14. «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για την σύσταση της Α/θμιας & Β/θμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάν.

15. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου»

Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

16. «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 384/2011 Α.Δ.Σ. «Περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κολλιάκος Ιωάν.

17. «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 386/2011 «Περί καθορισμού του δικαιώματος βοσκής»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κολλιάκος Ιωάν.