Επικαιρότητα - 26/1/2022


Προκήρυξη πρόσληψης μονίμου προσωπικού στον Δήμο Ευρώτα


Έχουν ξεκινήσει οι υποβολές αιτήσεων στην προκήρυξη 13Κ/2021 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 66/31-12-2021) όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τέσσερις θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Ευρώτα.

Συγκεκριμένα:
1 θέση Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
1 θέση Π.Ε. Διοικητικών - Οικονομολόγων
1 θέση Τ.Ε. Διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1 θέση Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη η προκήρυξη όπου περιέρχονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Δήμος Βέρδος δήλωσε σχετικά : «Με την παρούσα προκήρυξη θα ενισχυθεί ο Δήμος μας ύστερα από πολλά χρόνια με μόνιμο προσωπικό. Στις προτεραιότητες μας απο την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Διοίκηση του Δήμου είχαμε θέσει ως στόχο να ενισχύσουμε  τις Υπηρεσίες με προσωπικό, καθώς παραμένουν υποστελεχωμένες σε μεγάλο βαθμό. Αυτές οι θέσεις έρχονται να καλύψουν μέρος των ανάγκων των Υπηρεσιών και τα κενά που είχαν δημιουργηθεί. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα βοηθήσει τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου όσο και στην πιο άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των Δημοτών μας».

======