Ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο έργων του Δήμου Μονεμβασίας.


Ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο έργων του Δήμου Μονεμβασίας.

25-1-2012

Ο Δήμος Μονεμβασιάς πληροφορεί τους δημότες του και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Βελανιδίων, Αγίου Νικολάου και Λαχίου ότι, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013, των έργων «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 681.114,57 ευρώ και «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Λαχίου» προϋπολογισμού 496.297,15 ευρώ.  

            Η μελέτη προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες για την αντιμετώπιση των άμεσων και επειγουσών προβλημάτων στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Τ.Κ Βελανιδίων, Αγίου Νικολάου και Λαχίου αντίστοιχα, που αποσκοπούν στην αντικατάσταση όλων των παλιών αγωγών του δικτύου από αμίαντο με νέους αγωγούς καθώς και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου.       

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και τον επανασχεδιασμό των παλαιών δικτύων για την ομοιόμορφη διανομή του νερού που περιλαμβάνεται στη μελέτη, θα εξασφαλιστεί πλήρως η ικανοποίηση των αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων σε δίκτυα ύδρευσης για τα επόμενα χρόνια.

            Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς κ. Ηρακλής Τριχείλης ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Ντία Τζανετέα, το Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και ομοίως όλους όσους υπηρετώντας το Δήμο συνέδραμαν στην μελέτη προώθηση και ένταξη των εν λόγω έργων.