Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μονεμβασιάς.


Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μονεμβασιάς.

Την Παρασκευή 20-1-2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του του πρώην Δημαρχείου Ασωπού στα Παπαδιάνικα συνεδρίασε η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασίας για το 2012.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς κ. Τριχείλης παρουσίασε το τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό του 2012, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου. Στην συνέχεια ακλούθησε συζήτηση από τα μέλη της επιτροπής πάνω στα προβλεπόμενα έργα του Δήμου για το νέο έτος.

Στο τέλος της συζήτησης ομόφωνα τα μελή της επιτροπής γνωμοδότησαν θετικά για τα παραπάνω.

 

φωτογραφία : Μιχάλης Καρούνης