Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 11/1/2012


Τα σημαντικότερα θέματα : Τροποποίηση συστατικής πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Σ – Επέκταση ορίων αρμοδιότητάς της στα όρια του Δήμου Σπάρτης & Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών στο Δήμο Σπάρτης.

H εισήγηση του Δημάρχου Σπάρτης κ. Σταύρου Αργειτάκου και η τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης κ. Χρήστου Πλειώτα για το θέμα περί Τροποποίησης συστατικής πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Σ – Επέκταση ορίων αρμοδιότητάς της στα όρια του Δήμου Σπάρτης.

Δείτε το VIDEO


==================

H εισήγηση του Δημάρχου Σπάρτης κ. Σταύρου Αργειτάκου περί αναπροσαρμογής ή μη τελών στο Δήμο Σπάρτης.

Δείτε το VIDEO

---------------------------------


Δείτε τα παραπάνω VIDEOS για πιο αργές συνδέσεις και υπολογιστές