Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.


H 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 16/1/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών 14ης/2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Γιώτας Στέρπη με θέμα: «Αρδευτικό φράγμα Κελεφίνας» (εξ αναβολής).

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Λάμπρου Μπούκλη με θέμα: «Χώροι δεματοποίησης στην Μαραθόλακα Μεσσηνίας και στα Δίδυμα Αργολίδας».

Ένας χρόνος Καλλικράτης (συζήτηση σε επίπεδο επικεφαλής παρατάξεων).

Συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) παρουσία του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Στελεχών του ΚΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κ.Νικολάκου και Α.Παπαφωτίου

Ενίσχυση της κίνησης του αεροδρομίου Καλαμάτας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘Αιολικό Ρουμάνι ΑΕ’ ισχύος 5MW  και τα συνοδά έργα πρόσβασης στην περιοχή ‘Βαλτάκι’ της ΤΚ Λαγίου της ΔΕ Κροκεών του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εργαστήριο τυποποίησης μελιού και ελαιόλαδου» ιδιοκτησίας Βλάχου Ευτυχίας που πρόκειται να ιδρυθεί στη θέση ‘Φουρνάκια’ εκτός οικισμού ΤΚ Δολιανών  Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της πρότασης αλλαγής κατηγορίας κατάταξης τμήματος της Εθνικής οδού Σπάρτης – Καλαμάτας από δευτερεύον δίκτυο σε τριτεύον (ΕΟ 82 Σπάρτη – Καλαμάτα – Μεσσήνη – Βελίκα – Χατζή – Πύλος) (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νομού Μεσσηνίας και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την πράξη «Λειτουργία μονάδας δεματοποίησης αστικών συμμείκτων απορριμμάτων στη θέση Άγιος Νικόλαος Πύλου» .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο «Μελέτη έργων συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης ακάθαρτων λυμάτων Δήμων Αίπειας και Κορώνης (μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Προστασία περιουσιακών στοιχείων και εισοδήματος παραγωγών πατάτας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Τουριστικό καταφύγιο Γυθείου».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής με θέμα: Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστων – κατοικημένες περιοχές – τοποθέτηση ναυαγοσώστων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς.

Έγκριση πρόσληψης τεχνικού – βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση πρόσληψης τεχνικού – βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Προμήθεια βενζινών, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.