Επικαιρότητα - 14/10/2021


Συμβάσεις έργων στη Λακωνία υπέγραψε στη Σπάρτη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.


Συμβάσεις δύο έργων στη Λακωνία, συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας, στην Σπάρτη.

Συγκεκριμένα, η μία σύμβαση αφορά το προϋπολογισμού 700.000 ευρώ έργο συντήρησης και σήμανσης της επαρχιακής οδού 33 Μολάοι - Παπαδιάνικα - Πλύτρα, από εθνική οδό και της επαρχιακής οδού 34 Βελιές – Δαιμονιά - Νεάπολη.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ έργο συντήρησης οχετών και τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων (συρματοκιβώτια, στηθαία, γεφύρια, καθαρισμός) στο οδικό δίκτυο και στις κοίτες χειμάρρων και ποταμών της Λακωνίας.

Ο περιφερειάρχης, εξ άλλου, υπέγραψε την διάθεση δαπάνης 13.489,24 ευρώ για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, τόσο για την αποθήκη που οργανώνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λακωνίας, όσο και προς διάθεση στις εθελοντικές οργανώσεις της Περιφερειακής Ενότητας.

Τέλος, ο Παναγιώτης Νίκας, υπέγραψε για την διάθεση δαπάνης 4.590 ευρώ για την υλοποίηση σε όλη τη Λακωνία του ιατρικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου "Η Ελλάδα κατά του καρκίνου", που διενεργεί το Ελληνικό Ιδρυμα Ογκολογίας (ΕΙΟ).

========