Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013


Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τo έργo : ΄΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΄΄

 

Με την υπ΄ αριθμόν 48/10.1.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι ΄΄ το έργο «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα» με προϋπολογισμό 3.600.000,00 ευρώ.  Η παραπάνω Απόφαση λήφθηκε σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 380/2.11.2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ευρώτα μετά από εισήγηση της Αντιπεριφεριεάρχη Λακωνίας κ. Αδαμαντίας Τζανετέα.
Η μελέτη προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Κροκεών, Λέημονα, Αγ. Ταξιαρχών, Περιστερίου, Φιλισίου, Αγ. Γεωργίου, Βρονταμά, Γράμμουσας και Σκάλας.  
Η κ. Τζανετέα επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών  θα ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες των παραπάνω Κοινοτικών και Δημοτικών Διαμερισμάτων  του Δήμου Ευρώτα  σε δίκτυα ύδρευσης για  τα επόμενα χρόνια.