Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Υποδομές.


Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δημοπράτησε τo έργo : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ"


Δημοπρατήθηκε  την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης» με προϋπολογισμό 1.282.851,71 ευρώ.
Η μελέτη προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες για την αντιμετώπιση των άμεσων  και  επειγουσών προβλημάτων στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δ.Δ. Νεάπολης που αποσκοπούν στην αντικατάσταση όλων των παλιών αγωγών του δικτύου από αμίαντο με νέους αγωγούς καθώς και τοπικές επεκτάσεις του δικτύου για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από την διάνοιξη νέων δρόμων στο σχέδιο πόλεως Νεάπολης.
Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Αδαμαντία Τζανετέα επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών  και  τον επανασχεδιασμό του παλαιού δικτύου για την ομοιόμορφη διανομή του νερού που περιλαμβάνεται στη μελέτη, θα εξασφαλιστεί πλήρως η ικανοποίηση των αναγκών της πόλης της Νεάπολης σε δίκτυα ύδρευσης για  τα επόμενα χρόνια.