Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.


Η 25η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών 11ης, 12ης και 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Γιώτας Στέρπη με θέμα: «Αρδευτικό φράγμα Κελεφίνας».

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Θανάση Πετράκου με θέμα: «Ανάγκη άμεσων μέτρων για τους εσπεριδοκαλλιεργητές».

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

Ενίσχυση της κίνησης του αεροδρομίου Καλαμάτας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 119,064Mwe με φυσικό αέριο της εταιρείας AEGEAN POWER Α.Ε. στη θέση ‘Άγιος Δημήτριος – Σταυροδρόμι’ ΔΔ Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ΠΕ Κορινθίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Χαλύβδινος αγωγός διανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης (19 bar) μήκους 963,03 μέτρων και διαμέτρου δέκα (10) ίντσες στη θέση Άγιοι Θεόδωροι του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων ΠΕ Κορινθίας της εταιρείας ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,64MW» της εταιρείας ‘ΜΕΛΚΑ Ενεργειακή ΑΕ’ στην θέση ‘Μερμυγκολόγγος’ του Δήμου Σικυωνιών (πρώην Δήμου Στυμφαλίας) του Νομού Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,638 MW στη θέση ‘Μουρτζιά’ του οικισμού Βασκίνα της ΔΚ Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «ΚΥΤ Κορίνθου και γραμμές μεταφοράς για την ηλεκτρική διασύνδεση αυτού» της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, στη θέση Άξονας Αθίκια – Σολομός Δ. Κορινθίων, ΠΕ Κορινθίας .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Νέο ποιμνιοστάσιο αιγοπροβάτων, της εταιρείας Αρκαδική Οικολογική Φάρμα Α.Ε.» στη θέση ‘Μποστάνι – Μέγα Ίσιωμα’ της ΤΚ Κολλινών ΔΕ Σκιρίτιδας Δ. Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Νέα μικτή πτηνοκτηνοτροφική μονάδα (ποιμνιοστάσιο αιγοπροβάτων και ιπποστάσιο), της εταιρείας Αρκαδική Οικολογική Φάρμα Α.Ε.» στη θέση ‘Τουρκοχώραφο’ της ΤΚ Κολλινών ΔΕ Σκιρίτιδας Δ. Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Μονάδα εκτροφής χοιρομητερών με τα παράγωγά τους, της εταιρείας Αρκαδική Οικολογική Φάρμα Α.Ε.» στη θέση ‘Εμίκου - Νεμίκου’ της ΤΚ Κολλινών ΔΕ Σκιρίτιδας Δ. Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο με τίτλο «Νέα και υφιστάμενη μονάδα εκτροφής αγελάδων – μονάδα ενσταβλισμού, της εταιρείας Αρκαδική Οικολογική Φάρμα Α.Ε.» στη θέση ‘Μακρυόπολη’ της ΤΚ Κολλινών ΔΕ Σκιρίτιδας Δ. Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Έγκριση συμβατικής αμοιβής της μελέτης «Οριστική μελέτη, κτηματολόγιο και πράξεις αναλογισμού κατά τμήματα του δρόμου Σπάρτης – Σκούρας – Γκοριτσάς - Γερακίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ευρώτα για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Γούβες – Άγιος Ανδρέας» προϋπολογισμού 120.000 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Έγκριση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Απόσυρση κρατικών αυτοκινήτων ΠΕ Κορινθίας λόγω παλαιότητας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Δέδες.

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, χρώματος λευκού ακρυλικού, χρώματος κίτρινου, υαλοσφαιριδίων, πινακίδων, υλικών προσωρινής σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Κορινθίας κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο 2011 - 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Δέδες.

Αλλαγή κατηγορίας κατάταξης τμήματος της Εθνικής οδού Σπάρτης – Καλαμάτας από δευτερεύον δίκτυο σε τριτεύον (ΕΟ 82 Σπάρτη – Καλαμάτα – Μεσσήνη – Βελίκα – Χατζή – Πύλος).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ (Επενδύσεις και Οδοποιία) 2011 ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα

Έγκριση παραχώρησης χρήσης προωθητήρα γαιών (μπουλντόζας) της ΠΕ Αρκαδίας στο Δήμο Μεγαλοπόλεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Μονομερής λύση μίσθωσης ακινήτων που στεγάζουν  την αποθήκη Τ.Ν. Ταμείου  Αρκαδίας και την Αποθήκη Σκηνικού Υλικού Υγείας – Πρόνοιας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2011.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

α. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 2.000 σάκων των 25 Kgr ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΠΕ Αρκαδίας.

β. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση κατανομής 20% του προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2011 ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΕ Κορινθίας και του Δήμου Σικυωνιών, για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση αυλείου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Μεσινού» προϋπολογισμού 60.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμμάτων ΚΑΠ 2011, Τελών Άδειας Μεταβίβασης Οχημάτων 2011, καθώς και Προστίμων 2011 Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.