Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η/12/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο : Περί λήψεως αποφάσεως για τη  μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Σπάρτης για την εγκατάσταση και  λειτουργία αναμεταδοτών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων .

Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος

2ο: Περί λήψεως αποφάσεως σχετικά με εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς  μεταξύ του Αναστασίου Πλευρίτη και του Δήμου Σπάρτης  όσον αφορά την καταβολή δεδουλευμένων μισθωμάτων και δικαστικής δαπάνης. (σχετ.: η υπ΄αριθ. πρωτ.56504/22-12-2011 αιτήση Αναστασίου Πλευρίτη  ,  η από 23-12-2011 γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης   και η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ).

Εισηγητής: ο κ. Πρόεδρος

3ο :   Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού  και Τεχνικού προγράμματος και έγκρισης  της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ  , ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ » , προϋπ. 12.000,00 €  με το ΦΠΑ .

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σκρεπέτης Απόστολος

4ο : Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος και έγκρισης  της μελέτης με τίτλο : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ » , προϋπ. 2.091,00€ 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σκρεπέτης Απόστολος

5ο: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και  τεχνικού προγράμματος   και έγκριση  τεχνικής περιγραφής  έργου  « Σύνδεση  Νέας δεξαμενής  με δίκτυο  Τ.Κ. Ξηροκαμπίου  » προϋπολογισμού  4.500,00€.

Εισηγητές: οι κ.κ Αντιδήμαρχοι Σκρεπέτης Απόστολος και  Βλάχος  Νικήτας

6ο : Περί εγκρίσεως  της μελέτης του έργου « Ανόρυξη  και αξιοποίηση  γεώτρησης  Αγ.Αναργύρων»  προϋπ/σμού  113.000,00€ -καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου .

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος  κ. Σκρεπέτης Απόστολος

7ο :Περί  κατανομής ποσού 63.780,03 € από τους ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Εισηγητής: ο κ. Δημήτριος Καραχάλιος

8ο :  Περί παραχώρησης χρήσης κτιρίου  Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς

Εισηγητής :  ο Αντιδήμαρχος  κ. Κοκκίνης Γεώργιος

9ο:   Περί προμήθειας  πινακίδων  για ρύθμιση κυκλοφορίας  στην οδό Κύπρου  (σχετ. 384/2011 Α.Δ.Σ. ) –Τροποποίηση  προϋπολογισμού

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Σκρεπέτης Απόστολος

10ο: Περί επιχορήγησης  του Πολιτιστικού Συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής η «Ταϋγέτη» -Τροποποίηση προύπολογισμού –Ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής : ο κ. Δόγας Χρήστος.

11ο : Περί αποδοχής ποσού  43.100€ από ΣΑΤΑ  2011 για επισκευή  και συντήρηση σχολικών κτιρίων –τροποποίηση προϋπολογισμού και κατανομή  στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευση.

 Εισηγητής : ο κ. Καραχάλιος Δημήτριος

12ο : Περί καταβολής και καθορισμού: α) εξόδων παράστασης  στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο  των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας β) αποζημίωσης στα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους.

Εισηγητής :ο κ. Δήμαρχος

13ο :Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2011

Εισηγητής: ο κ. Δόγας Χρήστος