Ερώτηση Αποστολάκου σχετικά με το Πρόγραμμα Θησέας.


Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο και Εσωτερικών, κ. Α. Γιαννίτση σχετικά με τις οφειλές του Προγράμματος Θησέας.

 

22/12/2011

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Οι οφειλές του Ελληνικού δημοσίου προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων συνεχώς διευρύνονται. Το κράτος έχει κηρύξει μία ιδιότυπη στάση πληρωμών και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πρόγραμμα Θησέας, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μελέτησαν και υλοποίησαν ουσιαστικές παρεμβάσεις στις τοπικές τους κοινωνίες με τη χρήση κονδυλίων από τον Θησέα. Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη η αποπληρωμή αρκετών εργολάβων που ανέλαβαν και κατασκεύασαν τα συγκεκριμένα έργα.

Η κατάσταση αυτή συσσωρεύει αρκετά προβλήματα στις εργολήπτριες εταιρείες που καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ύφεση, δραστική μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της οικοδομικής δραστηριότητας, υπερδιόγκωση φορολογικών βαρών. Στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις δικές τους υποχρεώσεις, όπως η μισθοδοσία των υπαλλήλων τους, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, η αποπληρωμή των προμηθευτών τους, αναγκάζονται να υπερβούν και τα εμπόδια που προκύπτουν από την αφερεγγυότητα και τη στάση πληρωμών του δημοσίου. Η απαράδεκτη και μακροχρόνια καθυστέρηση αποπληρωμής τους για τα έργα που εκτέλεσαν με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησέας, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ήδη δυσχερή κατάσταση αρκετών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να διεκδικήσουν τις οφειλές τους, οι συγκεκριμένες εργολήπτριες επιχειρήσεις καταθέτουν αγωγές εναντίον των Δήμων και εκδικάζονται διαταγές κατασχέσεων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και στους Δήμους της χώρας που δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τη μη καταβολή των κονδυλίων από την κεντρική διοίκηση για τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του Προγράμματος Θησέας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

 Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την ταχύτερη δυνατή αποπληρωμή των οφειλών προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων μέσω του Προγράμματος Θησέας;