Δ.Ε.Υ.Α Σπάρτης - 30/7/2021


Μειωμένο τιμολόγιο για τους τρίτεκνους - πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από την Δ.Ε.Υ.Α Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’αρ. 35/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ εγκρίθηκε μειωμένο τιμολόγιο για τους τρίτεκνους - πολύτεκνους και ΑΜΕΑ κατά 50% επί της αξίας του νερού.

Η μειωμένη τιμολόγηση για τους τρίτεκνους - πολύτεκνους ισχύει έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι προσκομίσουν στην ΔΕΥΑΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.- Αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.
2.- Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (εξοφλημένο)
3.- Υπεύθυνη Δήλωση για μόνιμη κατοικία
4.- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο για τους τρίτεκνους - πολύτεκνους ή Γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω για τους ΑΜΕΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

========