Ερώτηση Αποστολάκου - Ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.


Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

20/12/2011

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Από το 2002 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016, παρέχεται εισοδηματική ενίσχυση σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που είναι εγκατεστημένα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ανά τη χώρα. Η ενίσχυση δίνεται προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με εισοδήματα αρκετά κάτω από το όριο της φτώχειας και για να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν τελείως ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και στα οποία επιλέγουν να μείνουν οι οικογένειες αυτές. 

Μέχρι σήμερα ήταν χιλιάδες τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα που ενισχύονταν οικονομικά έστω και με το μικρό επίδομα των 600 ή 300 € ετησίως, ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Από φέτος αρκετές οικογένειες δεν πρόκειται να λάβουν ούτε αυτή την ενίσχυση, αφού το Υπουργείο Οικονομικών άλλαξε τη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος. Ειδικότερα η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται πλέον με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ετήσιων εισοδημάτων που προκύπτουν από τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης και όχι με βάση το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα.

Για παράδειγμα μία οικογένεια που διαθέτει ένα σπίτι, έστω από κληρονομιά, και δεν εμφανίζει κανένα άλλο εισόδημα, κινδυνεύει να χάσει την εισοδηματική ενίσχυση αν τα τετραγωνικά μέτρα του οικήματος είναι πάνω από 70, αφού με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια υπολογίζεται ετήσια δαπάνη άνω των 5.000 € που υπερβαίνει το όριο των 4.700 € για την καταβολή του επιδόματος. Για τα εισοδηματικά όρια πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι παραμένουν τα ίδια από το 2009, αποκλείοντας αρκετές οικογένειες για ελάχιστα ευρώ.       

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Εξετάζει την αλλαγή της διαδικασίας και των κριτηρίων προσδιορισμού των ετήσιων εισοδημάτων για τη χορήγηση της εισοδηματική ενίσχυσης σε φτωχά νοικοκυριά ορεινών και μειονεκτικών περιοχών;