Επικαιρότητα - 21/7/2021


Δύο συμβάσεις σημαντικών τεχνικών έργων στον Δήμο Σπάρτης υπέγραψε ο Πέτρος Δούκας

Στην υπογραφή δύο συμβάσεων για την υλοποίηση σημαντικών τεχνικών έργων στο Δήμο Σπάρτης, προέβη την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δούκας.

Συγκεκριμένα, υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά Έργα Μυστρά» και στη συνέχεια υπέγραψε σύμβαση για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών που Προκλήθηκαν από τη Θεομηνία της 29/09/18 στο Δήμο Σπάρτης». Στην υπογραφή παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δ. Καπονικολός και Γ. Δεδεδήμου καθώς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.

=======