Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Λακωνίας.


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Λακωνίας

 Το παράρτημα Λακωνίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, συνεχίζει την δράση «Αλυσίδα Αλληλεγγύης» σε συνεργασία με τους Διευθυντές/ντριες και  Προϊσταμένους/νες των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέλη-Διασώστες του παραρτήματος, μετά από πρόσκληση της προϊσταμένης  του Νηπιαγωγείου Ξηροκαμπίου κ. Βλαχοπούλου Πηνελόπης και του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκαμπίου κ. Κατσίχτη Ιωάννη, επισκέφθηκαν το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και παρέλαβαν από τους μαθητές τα είδη που είχαν συγκεντρώσει για τις  οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Οι μικροί μαθητές γίνονται κι αυτοί κρίκοι στην αλυσίδα που όλο μεγαλώνει.

Ευχαριστούμε πολύ την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη και στήριξη αυτής μας της προσπάθειας.

 

Φρόσω Παναγάκου

Υπεύθυνη Τμήματος

Ανθρωπιστικών Αποστολών