Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 21η/12/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα θα είναι :

1o Περί αιτήσεως της κας Αντωνίας συζ.Δημητρίου Δαλαμάγκα

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

2o Περί μισθώσεως ακινήτων για χώρους στάθμευσης οχημάτων – Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

3o Περί  έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις τ.κ. Κονιδίτσας και Σελλασίας της Δ.Ε. Οινούντος»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

4ο  Περί διακοπής διέλευσης οχημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

5o Περί αναπροσαρμογής ή μη πάγιου τέλους ύδρευσης & τέλους υδρομετρητών για το οικ. έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

6o Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

7o Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιώματος κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

8o Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών  για το οικ. έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

9o Περί Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης  για το οικ. έτος 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

10o Περί  αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσεως λαϊκής αγοράς  οικ. έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

11ο  Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους διαφήμισης  οικ. έτους 2012’’

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

12o Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ομβροδεξαμενών   οικ. έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

13o Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας  οικ. έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

14o Περί αναπροσαρμογής ή μη συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων   οικ. έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

15ο  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών αποχέτευσης  οικ. έτους 2012

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δόγας

16o Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εξυπηρέτηση της ταμιακής υπηρεσίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

17o Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Δόγας

18o Περί επιχορήγησης «Διαπολιτισμικού Ευρωμεσογειακού Κέντρου για την Unesco» - τροποποίηση προϋπολογισμού – ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής κ.Χρήστος Δόγας

19o Περί παράτασης της σύμβασης του έργου «Επέκταση κτηρίου μουσείου φωτογραφικών μηχανών – εξοπλισμός» αναδόχου Κ/Ξ Μουτσόπουλου Κ. – Γιαννακόπουλου Π.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

21o Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης  με το Δήμο Μονεμβάσιας για την πράξη «Περιμετρική οδός Μολάων – Αντιπυρική Προστασία Οικισμού Μολάων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

22o Περί καθορισμού  του ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, που θα χορηγηθούν στο Δήμο Σπάρτης το έτος 2012.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος