Ημερίδα της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου για τα απορρίμματα.


Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 στην Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με την παρουσία των, κ. Κουκουλόπουλου Πάρι, Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Αποστολόπουλου Αναστάσιου, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, κ. Τατούλη Πέτρου, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Τερζής Ευάγγελος και ο κ. Λιόγκας Βασίλης και εκ σχεδόν του συνόλου των Δημάρχων, των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θέμα: «Το Πρόβλημα Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Από την ομιλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Κουκουλόπουλου Πάρι συμπεραίνονται, ως προς το θεσμικό πλαίσιο και την κυβερνητική πολιτική, τα εξής:

α) Θα εκπονηθεί επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων, το οποίο θα δημοσιευθεί στα μέσα Ιανουαρίου του 2012.

β) Προβλέπεται ενοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

γ) Η ολοκληρωμένη διαχείριση θα γίνει με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ (σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα).

δ) Οι σχετικοί διαγωνισμοί θα είναι ανοικτοί σε όλες τις τεχνολογίες με τελικό κριτήριο το κόστος.

ε) Προχωράει η διαδικασία για τους ΦΟΔΣΑ και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2012, η οποία προβλέπει έναν (1) για κάθε Περιφέρεια.

Ο κ. Τατούλης Πέτρος, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αναφέρθηκε δια μακρού στις προσπάθειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίλυση του προβλήματος και τη βούληση της Περιφέρειας να συνεργαστεί με τους Δήμους και να ζητήσει την άποψη των Δημοτικών Συμβουλίων για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο κ. Αποστολόπουλος Αναστάσιος, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συναίνεσης και συνεννόησης για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Το λόγο έλαβαν επίσης πολλοί Δήμαρχοι, οι οποίοι παρουσίασαν το πρόβλημα με τα απορρίμματα στους πέντε (5) Νομούς της Πελοποννήσου και στο σύνολο των Δήμων τους.

Επειδή εκτιμήθηκε ότι υπάρχει διαφορετικότητα στην προσέγγιση, πολλά ερωτήματα αναπάντητα και μακρύς ο δρόμος για την επίλυση του προβλήματος, το θέμα της Διαχείρισης Απορριμμάτων θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ.