Δήμος Ευρώτα : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τρίτη 29/11/2011 και ώρα 8:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σκάλα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σκάλα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η/11/2011 και ώρα 8.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σκάλας (από 01/01/2011 έως 30/09/2011.

Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης (01/01/2011 έως 30/09/2011.

Εισηγητής: Αλεξανδράκος Γεώργιος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γερακίου (01/01/2011 έως 11/08/2011.

Εισηγητής: Χρήστου - Μιχαλούτσου Νικολέτα - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Συν/σμου Μυρτέας (01/01/2011 έως 31/08/2011.

Εισηγητής: Βέρδος Δήμος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαφνίου (01/01/2011 έως 30/09/2011.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας (01/01/2011 έως 11/08/2011.

Εισηγητής: Χρήστου - Μιχαλούτσου Νικολέτα - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Έλους (01/01/2011 έως 24/08/2011).

Εισηγητής: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βλαχιώτη (01/01/2011 έως 30/09/2011.

Εισηγητής: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με  την εγγραφή εσόδων από πρόστιμα ΚΟΚ παρελθόντων οικονομικών ετών.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με την αποδοχή και κατανομή ποσού από 4η κατανομή  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με  τη χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση άδειας στη δημοτική σύμβουλο κα Πετροπούλου Γκαμουλάκου Παρασκευή.

Εισηγητής: Δεντάκου Ελένη - Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Νικηφόρος Βρεττάκος»

Εισηγητής: Δεντάκου Ελένη - Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση σχετικά με χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.

Εισηγητής: Δεντάκου Ελένη - Πρόεδρος