Επικαιρότητα - 13/4/2021


Νέες τουαλέτες ΑμεΑ στο Νοσοκομείο Μολάων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Ν.Μ. Μολάων, η οποία μέσα από διορθωτικές παρεμβάσεις, δημιουργεί φιλικές και ασφαλείς συνθήκες στο Νοσοκομείο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής των χώρων υγιεινής στο ισόγειο του Νοσοκομείου,τακτοποιώντας μια εκρεμμότητα ετών!

Κωνσταντίνος Κορωνιός
Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων

=======