Δήμος Μονεμβασίας - Περιβάλλον.


Τα υποψήφια Δημοτικά ακίνητά του, καταγράφει ο Δήμος Μονεμβασίας προκειμένου να εξετάσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Τριχείλης με επιστολή που απευθύνει στους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, ζητά τη συνδρομή τους στο όλο εγχείρημα θέτοντας και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα εν λόγω  ακίνητα.

21/11/2011

ΠΡΟΣ:

κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου

Παρακαλώ όπως εντός τεσσάρων (4) ημερών να μας ενημερώσετε για την ύπαρξη εντός της Κοινότητάς σας, κτημάτων που ανήκουν στο Δήμο, εκτός οικισμών και κατά προτίμηση μεγαλύτερα των δύο (2) στρεμμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εάν είναι κατάλληλα, για να συμπεριληφθούν σε πρόταση του Δήμου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ