Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα θα είναι :

1ο  Περί λήψεως συμπληρωματικής αποφάσεως με θέμα «περί συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μαθητών» (σχετική η αριθ.314/10-08-2011 Α.Δ.Σ.)      (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2ο  Περί  τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο κ. Χρήστος Δόγας                                  

3o Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σπάρτης σχετικά με την υλοποίηση της πράξης: Μουσικό Σχολείο Σπάρτης

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4o Περί συγχώνευσης και μεταφοράς ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5ο  Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου Δημητρίου Σιαβελή.                      

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Νικήτας Βλάχος

6ο  Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία Δ.Δ. Αφυσσού 2010», αναδόχου ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. Ι.ΓΟΜΑΤΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης

7ο   Περί εγκρίσεως μελέτης του έργου «περίφραξη νεκροταφείου του οικισμού Βεργαδέικα» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €.               

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ. Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Ευστράτιος Βέργαδος

8ο  Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «ύδρευση Τ.Κ. Ανωγείων, Καμινίων, Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος» προϋπολογισμού δαπάνης 90.920,00 € - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ. Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Νικήτας Βλάχος

9ο  Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας κιγκλιδωμάτων – υαλοπινάκων τ.κ.Παρδαλίου, τ.κ.Τραπεζοντής»

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης και ο κ. Νικόλαος Μπεζεριάνος

10ο  Περί  εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας  θραυστού υλικού λατομείου για «κατάσβεση πυρκαγιάς (10-6-2011) στον πρώην ΧΑΔΑ)»                

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος

11ο  Περί  παραχώρησης χρήσης διδακτηρίων (1ου 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης)               

Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Καραχάλιος

12ο  Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»       

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος                                                                                       

13ο  Περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»        

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος                                                                                       

14ο  Περί εγκρίσεως αποφάσεως του Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης με θέμα «ανάκληση σε ορθή επανάληψη της 7/2011 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση εκ νέου του προϋπολογισμού του Ν.Π.  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2011.                     

Εισηγητές ο κ. Μάριος Τζωρτζάκης και ο κ. Ευάγγελος Βαλιώτης

15ο  Περί  εγκρίσεως αποφάσεως Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού.                               

Εισηγητής ο κ. Λεωνίδας Καράντζαλης

16ο  Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Σπάρτης

Εισηγητής κ. Χρήστος Δόγας

17ο  Περί εορτασμού Αγίου Θεοκλήτου – τροποποίηση προϋπολογισμού – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος