Επικαιρότητα - 30/3/2021


Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α Σπάρτης

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 28/03/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 τα δείγματα βρέθηκαν θετικά.

Ανιχνεύθηκαν 37.000 αντίγραφα ιικού RNA/lt έναντι 24.000 αντίγραφα του ιικού RNA/lt στις 22/03/2021. Για την αύξηση αυτή ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η ΔΕΥΑΣ θα πραγματοποιήσει νέα δειγματοληψία την Τετάρτη 31/03/2021.

Δ.Ε.Υ.Α Σπάρτης

======