Επικαιρότητα - 29/3/2021


Σημαντικές αποφάσεις για έργα στη Λακωνία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σπουδαία έργα για την Λακωνία συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης εισηγήθηκε την έγκριση διαδικασιών για τα εξής έργα:

1. Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, προϋπολογισμού 180.000 €
2. Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού 31 Μολάοι - Ρειχιά - Κυπαρίσσι, προϋπολογισμού 500.000 €
3. Συντήρηση τεχνικών έργων εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων της ΠΕ Λακωνίας (Καθαρισμοί, Συρματοκιβώτια, στηθαία, γεφύρια κλπ) προϋπολογισμού 300.000 €.
4. Συντήρηση οχετών και τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο και εντός της κοίτης χειμάρρων και ποταμών της ΠΕ Λακωνίας, προϋπολογισμού 1.000.000 €
5. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δ. Μονεμβασίας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την πράξη «Συντήρηση του οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας».

============