Επικαιρότητα - 1/3/2021


Αναβαθμίζονται λειτουργικά και εκσυγχρονίζονται τα Κέντρα Υγείας Βλαχιώτη, Γυθείου και Νεαπόλεως

Ξεκίνησαν οι εργολαβίες λειτουργικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τριών Κέντρων Υγείας της Λακωνίας, με την εγκατάσταση των αναδόχων από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λακωνίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/2/2021.

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη με προϋπολογισμό εργασιών 200.000 €, στο Κέντρο Υγείας Γυθείου με προϋπολογισμό 192.000€ και στο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως με προϋπολογισμό 200.000 €.

========