Επικαιρότητα - 26/2/2021


Νέος Ορθοπεδικός στο Νοσοκομείο Μολάων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είχαμε δεσμευτεί, το κάνουμε πράξη! Ενδυναμώνουμε τη Ν.Μ Μολάων με μόνιμο Ιατρικό προσωπικό! Πλήρης Ορθοπεδική Εφημεριακή Κάλυψη με τρεις (3) υπηρετούντες Ιατρούς, για πρώτη φορά από την ίδρυση του Νοσοκομείου! Υποδεχθήκαμε σήμερα τον Νέο Ορθοπεδικό Ιατρό του Νοσοκομείου μας, κ. Κούκο Σωτήριο ο οποίος ανέλαβε άμεσα Υπηρεσία! Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του!

Κωνσταντίνος Κορωνιός
Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων

=======