Επικαιρότητα - 20/1/2021


Κοντά στον ασθενή, την κάθε στιγμή, με κάθε τρόπο η Ν.Μ Μολάων : Νέες Τηλεοράσεις στους θαλάμους των ασθενών στο Νοσοκομείο Μολάων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πιστή εφαρμογή του ασθενοκεντρικού & ανθρωποκεντρικού μοντέλου λειτουργίας μας, απαιτεί τη ποιοτική αναβάθμιση όλων των παροχών μας σε ασθενείς και συνοδούς.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας, αντικαταστήσαμε τις απαρχαιωμένες τηλεοράσεις 14" στους θαλάμους Νοσηλείας, με νέες σύγχρονες 40", ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευομένων!

Κωνσταντίνος Κορωνιός
Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων


======