Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στο Μυστρά.


Νέα παρέμβαση Δαβάκη στη Βουλή για την ανακατασκευή του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μυστρά που θα στεγάσει το ΙΝΕΒΥΠ

 14/10/2011

Με νέα Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο, ο βουλευτής Λακωνίας και Τομεάρχης Πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάσης Δαβάκης, επαναφέρει εκ νέου για συζήτηση στη Βουλή, το ζήτημα της ολοκλήρωσης των εργασιών ανακατασκευής του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μυστρά που θα στεγάσει το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ).

Το πλήρες κείμενο της Ερωτήσεως του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:

Με το Π.Δ. 155/2007 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) ως Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα τον Μυστρά. Για τη στέγαση του σημαντικότατου αυτού για τη Λακωνία αλλά και ολόκληρη την Πελοπόννησο ιδρύματος, ο Δήμος Μυστρά παρεχώρησε το 2007 ένα διατηρητέο λιθόκτιστο οίκημα που στέγαζε μέχρι τότε το Δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Ακολούθησε μελέτη αναπαλαίωσης και διαρρύθμισης του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να καταστεί κατάλληλο για την στέγαση και κάλυψη των αναγκών ενός σύγχρονου ερευνητικού κέντρου με διεθνή εμβέλεια. Μετά την έγκριση της μελέτης που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) το έργο εντάχθηκε σε ΣΑΕ του Παν/μίου Πελοποννήσου με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 12-1-2010, ανατέθηκε σε ανάδοχο στις 18-5-2010 με επιβλέπουσα αρχή τον Ο.Σ.Κ. και χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2010 και 2011. Ήδη ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης των εξωτερικών επιφανειών και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Μετά την καθαίρεση των εσωτερικών επιχρισμάτων, τη διάνοιξη και τον φωτισμό των οπίσθιων κλειστών χώρων του ισογείου και τις εκσκαφές διαπιστώθηκαν καταστάσεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και είχαν άμεσες επιπτώσεις στη στατική επάρκεια του κτηρίου. Μετά από επανειλημμένες επιτόπιες αυτοψίες 6 μηχανικών-στελεχών του Ο.Σ.Κ. και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Παν/μίου δόθηκε εντολή στον ανάδοχο του έργου να προτείνει λύση για την ασφαλή αντιμετώπιση του στατικού προβλήματος. Ο ανάδοχος, μετά από επαφές με την 5η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λακωνίας ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι συμβατές με την αντιμετώπιση του μνημείου, υπέβαλε τον Μάρτιο του 2011 στον Ο.Σ.Κ. στατική μελέτη και τον αντισεισμικό έλεγχο του κτηρίου και ο τελευταίος διαβίβασε τη μελέτη στην 5η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λακωνίας, η οποία μετά από αυτοψίες υπέβαλε θετική εισήγηση τον Μάϊο του 2011  

Η μελέτη με τη θετική εισήγηση της Εφορίας διαβιβάσθηκε προς τελική έγκριση στο Τμήμα Μελετών Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και από εκεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Ατυχώς, το Κ.Α.Σ. στη συνεδρία του Ιουλίου 2011 ανέβαλε τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς καν να καλέσει για συζήτηση τον αναμένοντα μηχανικό του Ο.Σ.Κ.  Τουναντίον, το Τμήμα Μελετών Μεταβυζαντινών Μνημείων δεν δέχεται τη μελέτη, η οποία διασφαλίζει την αντισεισμικότητα και στατική επάρκεια του κτηρίου.  Έκτοτε το έργο εκκρεμεί, οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον Ιούλιο του 2011,  κινδυνεύει με διάλυση η εργολαβία και το σημαντικό αυτό έργο παραμένει ημιτελές. Σημειώνεται ότι η τοπική κοινωνία, μέσω πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία της για την αδικαιολόγητη αποτελμάτωση του έργου αυτού, που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις πολιτιστικές υποδομές της νοτίου Ελλάδος.

Συνεπώς ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Γιατί καθυστερεί επί 3,5 μήνες περίπου και χωρίς καμία εμφανή χρονική προοπτική τακτοποίησης η έγκριση της μελέτης από το Κ.Α.Σ., δεδομένου ότι αφενός μεν ουδεμία εξωτερική παρέμβαση που αλλοιώνει τη μορφή του κτηρίου προβλέπεται με την προς έγκριση μελέτη, αλλά μονον εσωτερικές παρεμβάσεις συμβατές με τη μορφή του κτηρίου, οι οποίες διασφαλίζουν τη στατικότητά του και την ασφάλεια των υπηρεσιών και των φοιτητών που θα στεγασθούν σε αυτό, αφετέρου δε η μεγάλη αυτή καθυστέρηση είναι εις βάρος της ολοκλήρωσης του έργου και δεν αξιοποιεί τα διατεθέντα κονδύλια για τη μεγάλη αυτή πολιτιστική επένδυση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης