Επικαιρότητα - 11/1/2021


Νέα Καρδιολόγος στη Ν.Μ. Μολάων - Πλήρης Καρδιολογική Εφημεριακή Κάλυψη με τρεις (3) υπηρετούντες Ιατρούς στο Νοσοκομείο Μολάων

Συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε τη Ν.Μ Μολάων με Ιατρικό προσωπικό. Πλήρες Καρδιολογική Εφημεριακή Κάλυψη με τρεις (3) υπηρετούντες Ιατρούς, για πρώτη φορά από την ίδρυση του Νοσοκομείου.

Υποδεχθήκαμε σήμερα τη Νέα Ιατρό Καρδιολογίας του Νοσοκομείου μας, κα Βλαχοπούλου Μ. η οποία ανέλαβε άμεσα Υπηρεσία. Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της.

Συνεχίζουμε την βάσει προγραμματισμού στελέχωση του Νοσοκομείου μας, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες.

Κωνσταντίνος Κορωνιός
Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων

=======