Ερώτηση Αποστολάκου για το Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου.


  10/10/2011

Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά με το Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15701/04.05.2011 Ερώτηση που κατέθεσα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξέθετα τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούσε στη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Κυπαρισσίου και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, η συμπεριφορά του τότε υπηρετούντος ιατρού. Ο Υπουργός κ. Α. Λοβέρδος απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53249/06.06.2011 έγγραφό του όπου ανεγνώριζε το ζήτημα, ενημέρωνε για τις ενέργειες μετακίνησης του ιατρού και δεσμευόταν για τη σύντομη αντικατάστασή του με νέο ιατρό κατόπιν προκήρυξης της συγκεκριμένης θέσης. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η παρουσία μία φορά την εβδομάδα ιατρού από το Νοσοκομείο Μολάων για την πρόσκαιρη κάλυψη των αναγκών της περιοχής και μέχρι την κάλυψη της θέσης.

Με στόχο την επίσπευση της προκήρυξης και κυρίως τη διασφάλιση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από υποψήφιους ιατρούς, κατέθεσα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18316/23.06.2011 Ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Στην Ερώτηση παρέθετα συγκεκριμένους λόγους που καθιστούν επιβεβλημένο τον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου Κυπαρισσίου ως άγονο. Εξηγούσα τότε πως η εξέλιξη αυτή θα εξασφαλίσει τη μόνιμη και αδιάλειπτη παρουσία ιατρού στην περιοχή. Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας ουδέποτε απάντησε στην Ερώτηση, όπως επίσης ακόμη εκκρεμεί η κάλυψη της θέσης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη καλυφθεί η θέση ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου Λακωνίας και σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να συμβεί αυτό;

Θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου Κυπαρισσίου ως άγονο;