Ερώτηση Αποστολάκου στη Βουλή.


Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Δ. Ρέππα και Εσωτερικών κ. Χ. Καστανίδη σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων σε όσους απασχολήθηκαν κατά τη Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011.

4/10/2011

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Η Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 διενεργήθηκε στη χώρα πριν από περίπου 5 μήνες και συγκεκριμένα από τις 10.05.2011 έως τις 24.05.2011. Τόσο κατά τη διάρκεια της απογραφής, όσο πριν κατά το στάδιο της προετοιμασίας και μετά για τις μεταπογραφικές εργασίες, απασχολήθηκαν χιλιάδες Έλληνες πολίτες για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού εγχειρήματος. Επόπτες, τομεάρχες, απογραφείς, καταμετρητές και διερμηνείς από ολόκληρη την Ελλάδα που επιλέχθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στην Απογραφή, λαμβάνοντας κατόπιν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, αποζημίωση για την εργασία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν.

Ωστόσο και παρότι έχουν παρέλθει έκτοτε 5 μήνες, δεν έχουν λάβει ακόμη την αποζημίωση που δικαιούνται και τους οφείλεται. Χιλιάδες πολίτες, ιδιαίτερα νέες και νέοι της πατρίδας μας, πολλοί εκ των οποίων βιώνουν το πρόβλημα της ανεργίας και μέσω της εργασίας τους κατά την Απογραφή προσέβλεπαν στην εξασφάλιση κάποιων εσόδων, βλέπουν τους μήνες να περνούν χωρίς να έχουν ακόμη πληρωθεί για τη δουλειά τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

Για ποιους λόγους δεν έχουν ακόμη καταβληθεί τα δεδουλευμένα σε όσους απασχολήθηκαν κατά τη Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011;

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να καταβληθούν τα δεδουλευμένα σε όσους συμμετείχαν στην Απογραφή και πότε αναμένεται αυτό;