Επικαιρότητα - 15/12/2020


Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου : Εγκρίθηκαν 2.700.000 ευρώ για σημαντικά έργα στη Λακωνία

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών έργων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ : Η Επιτροπή ενέκρινε την διαδικασία για τη δημοπρασία του προϋπολογισμού 700.000 ευρώ έργου συντήρησης και σήμανσης της επαρχιακής οδού 33 Μολάοι - Παπαδιάνικα - Πλύτρα από εθνική οδό, καθώς και της επαρχιακού οδού 34 Βελιες - Δαιμονιά - Νεάπολη, στην Π.Ε. Λακωνίας.

Ενέκρινε επίσης την αντίστοιχη διαδικασία, αφ’ ενός για το προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο συντήρησης τεχνικών έργων στην κοίτη του Ευρώτα και παραποτάμων που συμβάλλουν σε αυτόν (καθαρισμοί, συρματοκιβώτια, στηθαία, γεφύρια κλπ) και αφ’ ετέρου για το ισόποσου προϋπολογισμού έργο σήμανσης, ασφάλισης και λοιπών εργασιών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Λακωνία.

====