Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων - 9/9/2020


Νέα Αναισθησιολόγος στη Ν.Μ. Μολάων


Ορκίσαμε σήμερα την Νέα Ιατρό Αναισθησιολογίας του Νοσοκομείου μας, κα Μπάτσου Καλλιόπη, η οποία ανέλαβε άμεσα Υπηρεσία! Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της!

Η νέα Αναισθησιολόγος ανοίγει τον κύκλο των μόνιμων ιατρικών προσλήψεων στο Νοσοκομείο Μολάων, καθώς αποτελεί την 1η από τους 16 μόνιμους Ιατρούς που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα! Συνεχίζουμε την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου με κάθε μέσο!

Κωνσταντίνος Κορωνιός

Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων

======